• Aktivita
 • Detekce pohybu
 • Detekce vody
 • G-Force
 • M2M
 • Měřič proudu 0-20 mA
 • OPC
 • otevřít/zavřít
 • světlo
 • Teplota
 • Tlakoměr 2MPa
 • Tlakoměr 345kPa
 • Vibrace
 • Vlhkost
 • Voltmetr 0-10
 • Voltmetr 0-500
 • Vzdálený přístup
 • Bezdrátové senzory detekce aktivity

  Bezdrátové senzory detekce aktivity Monnit lze použít v řadě aplikací, kde je potřeba detekovat např. otřesy, náhlý pohyb apod. Tato varianta senzoru aktivity detekuje náhlý pohyb nebo nepřítomnost pohybu na daném zařízení a upozorní vás na změnu.

  Více informací

 • Bezdrátové infračervené pohybové senzory

  Bezdrátové pohybové senzory Monnit přesně detekují pomocí infračervené snímací technologie pohyb lidí či zvířat v dosahu 5 m. Systém umožňuje nastavit odeslání oznámení zprávou SMS nebo e-mailem, jakmile senzor zaznamená pohyb.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory detekce vody

  Bezdrátové senzory vody značky Monnit vás prostřednictvím zprávy SMS nebo e-mailu upozorní na zjištění přítomnosti vody, čímž zabrání možnému poškození majetku v důsledku záplavy nebo prosakování. Senzor umístěte všude tam, kde by záplava nebo vadné potrubí mohly znamenat problém. Senzor lze použít i pro zjišťování nedostatku vody, díky čemuž se dozvíte o blížícím se vyprázdnění nádrže.

  Více informací

 • Bezdrátový akcelerometr pro maximální a průměrné tíhové zrychlení

  Bezdrátové akcelerometry Monnit lze použít v řadě aplikací, kde je potřeba znát náraz, otřes, sklon apod.
  Bezdrátový akcelerometr pro měření maximálního a průměrného tíhového zrychlení vzorkuje frekvencí 800 Hz po dobu 10 sekund a hlásí naměřenou MAXIMÁLNÍ hodnotu pro každou osu tíhového zrychlení a PRŮMĚRNÉ naměřené tíhové zrychlení v každé ose za stejný časový úsek, a to pro všechny tři osy. S uvedenými daty se senzor hlásí každých 10 sekund. Lze nastavit i jiné intervaly vzorkování - minimálně 1 sekundu a maximálně 10 minut*.

  Více informací

 • M2M

  Ve výrobě s M2M (Machine-to-Machine) se pozornost soustředí na konektivitu v rámci všech výrobních operací a mezi systémy výrobního závodu. Průmyslová M2M umožní distribuovanou inteligenci a lokální řízení. V zájmu zrychlení reakční doby strojů se logické funkce přesouvají směrem dolů na úroveň zařízení, aby bylo dosaženo lepšího lokálního řízení. Lokální řízení lze použít pro bezpečnostní funkce, jako jsou světelné závory a zábrany, což odstraňuje nutnost bezpečnostní sběrnice. Řídicí prvky komunikují horizontálně s jinými lokálními řídicími prvky v sekvenčních výrobních operacích nebo zasílají a přijímají stavové a příkazové signály z centrálního řídicího prvku. Díky pokroku informačních technologií mohou výrobci využívat levnou bezdrátovou komunikaci s nízkou spotřebou energie.

  Naprostá většina produktů FIOT je součástí M2M řešení, zmíníme např OPC servery, eWON modemy, Schieldknech modemy, LTE 3G routery, ThingWorx cloud system apod.

  Více informací

 • Bezdrátové ampérmetry 0-20 mA

  Bezdrátové měřiče proudu v rozsahu 0-20 mA značky Monnit lze použít k měření proudu z jiného zařízení nebo senzoru, a to až do 20 mA (ss.), připojením vývodů senzoru ke kladné svorce a k zemnicí svorce měřeného zařízení. Mezi takto připojitelná zařízení patří, mimo jiné: převodníky proudu s výstupy do 20 mA, snímače pH, čidla rozpuštěného kyslíku, snímače tlaku, magnetické průtokoměry, snímače rychlosti nebo zrychlení, průmyslové snímače vibrací, průmyslové akcelerometry, všechny druhy senzorů, které uvádějí výstup v (mA) v rozsahu 0-20.

  Více informací

 • OPC

  Přes 250 typů komunikačních protokolů umíme přes OPC servery společnosti Kepware sjednotit v jednotný protokol OPC a ten dále zpracovat v Cloud systému ThingWorx. Data těchto protokolů převádí OPC Server na jednotný komunikační protokol OPC. Takto sjednocená data ve formátu OPC spojíme zabezpečeným spojením s Cloud úložištěm přes vestavěný Cloud IOT konektor nebo přes OPC klient rozhraní, které Cloud systém ThingWorx nabízí.

  Data z řídících systémů PLC, SNMP zařízení nebo ODBC databází sjednotíme v jednom systému, který budete mít stále u sebe.

  Více informací

 • Bezdrátové měření kontaktů sepnuto / rozepnuto

  Bezdrátové senzory stavu dveří (otevřeno/zavřeno) značky Monnit poskytují informace o stavu dveří, oken, rozvodných skříní apod. Budete informováni, pokud dojde k nečekanému vstupu do budovy nebo prostoru či někdo nechá otevřené dveře nebo okno.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory detekce světla

  Bezdrátové detektory světla značky Monnit lze uživatelsky nakalibrovat stanovením základních úrovní světla a tmy a budou pak informovat o přítomnosti světla na základě těchto základních úrovní. Upozornění pak lze nastavit tak, aby se aktivovala buď při detekci světla, nebo při detekci nepřítomnosti světla.

  Více informací

 • Bezdrátové teplotní senzory

  Bezdrátové teplotní senzory Monnit používají k přesnému měření teplot termistor. Tyto senzory jsou ideální pro sledování teploty prostředí v okolí fyzického umístění senzoru. Uživatelské přizpůsobení vám umožní nastavit frekvenci čtení a případně limity pro upozornění zasílaná zprávou SMS nebo e-mailem.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory tlaku - 2MPa

  Bezdrátový senzor tlaku Monnit měří tlak z 5ti voltového tlakového čidla a přenáší naměřený tlak do cloudu. Připojením bezdrátového tlakového senzoru Monnit k přívodnímu vedení plynu, kapaliny nebo páry pod tlakem je možno měřit tlak ve vedení a odeslat data do systému pro online sledování senzorů. Data se uloží do online systému a lze je kontrolovat a exportovat v podobě tabulky nebo grafu. Uživatelské přizpůsobení vám umožní nastavit odesílání oznámení a upozornění systémem, takže se okamžitě dozvíte, když je hodnota tlaku vyšší nebo nižší než optimální rozsah.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory tlaku - 345 kPa


  Bezdrátový senzor tlaku Monnit měří tlak z 5voltového tlakového čidla a přenáší naměřený tlak do nástroje iMonnit. Připojením bezdrátového tlakového senzoru Monnit k přívodnímu vedení plynu, kapaliny nebo páry pod tlakem je možno měřit tlak ve vedení a odeslat data do systému pro online sledování senzorů a upozorňování iMonnit. Data se uloží do online systému a lze je kontrolovat a exportovat v podobě tabulky nebo grafu. Uživatelské přizpůsobení vám umožní nastavit odesílání oznámení a upozornění systémem, takže se okamžitě dozvíte, když je hodnota tlaku vyšší nebo nižší než optimální rozsah.

  Více informací

 • Bezdrátové měření vibrací

  Bezdrátové senzory aktivity pro počítání otřesů sčítají aktivitu v podobě otřesů a dávají tak uživateli představu o rozsahu proběhlé aktivity. Místo pouhé indikace přítomnosti otřesů je tento senzor kvantifikuje tím, že spočítá počet detekovaných otřesů během uživatelem definovaného časového intervalu (časový interval „bdělosti“). Pokud k otřesům nedojde, senzor se hlásí ve svém základním intervalu prezenčních signálů s hodnotou 0.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory vlhkosti

  Bezdrátové senzory vlhkosti Monnit vám umožní sledovat relativní vlhkost vzduchu v místnosti nebo jiném uzavřeném prostoru. Jsou ideální pro sledování vlhkosti ve sklenících, průmyslových prostorách, muzeích, saunách a humidorech. Je také možné je použít pro aplikace v obytných prostorách jako např. kontrolu vzniku hub či plísní nebo výskytu roztočů.

  Více informací

 • Bezdrátové měření napětí 0-10V 

  Bezdrátové voltmetry Monnit slouží k měření elektrického napětí mezi dvěma body. Tento senzor dokáže měřit napětí do 10V DC. připojením vývodů senzoru ke kladné svorce a k zemnicí svorce měřeného zařízení. Lze jej připojit k jakémukoli typu zařízení s proměnlivým napětím, např. převodníku nebo snímači, jehož výstupem je stejnosměrné napětí. Je-li měřené zařízení pasivní, musí do něj uživatel dodávat vlastní budicí napětí.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory pro měření 500V AC/DC

  Senzory pro měření napětí 500V AC/DC značky Monnit jsou analogová měřicí zařízení, která hlásí napětí naměřené po intervalech definovaných uživatelem. Senzor má tři provozní režimy, v nichž můžete obdržet efektivní hodnotu střídavého napětí (RMS), špičkové napětí nebo stejnosměrné napětí. Režimy je třeba nastavit při zakoupení; pokud tomu tak není, výchozím nastavením je měření efektivní hodnoty střídavého napětí (RMS).

  Více informací

 • Vzdálený přístup

  Více informací

 • Bezdrátové senzory detekce aktivity

  Bezdrátové senzory detekce aktivity Monnit lze použít v řadě aplikací, kde je potřeba detekovat např. otřesy, náhlý pohyb apod. Tato varianta senzoru aktivity detekuje náhlý pohyb nebo nepřítomnost pohybu na daném zařízení a upozorní vás na změnu.

  Více informací

 • Bezdrátové infračervené pohybové senzory

  Bezdrátové pohybové senzory Monnit přesně detekují pomocí infračervené snímací technologie pohyb lidí či zvířat v dosahu 5 m. Systém umožňuje nastavit odeslání oznámení zprávou SMS nebo e-mailem, jakmile senzor zaznamená pohyb.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory detekce vody

  Bezdrátové senzory vody značky Monnit vás prostřednictvím zprávy SMS nebo e-mailu upozorní na zjištění přítomnosti vody, čímž zabrání možnému poškození majetku v důsledku záplavy nebo prosakování. Senzor umístěte všude tam, kde by záplava nebo vadné potrubí mohly znamenat problém. Senzor lze použít i pro zjišťování nedostatku vody, díky čemuž se dozvíte o blížícím se vyprázdnění nádrže.

  Více informací

 • Bezdrátový akcelerometr pro maximální a průměrné tíhové zrychlení

  Bezdrátové akcelerometry Monnit lze použít v řadě aplikací, kde je potřeba znát náraz, otřes, sklon apod.
  Bezdrátový akcelerometr pro měření maximálního a průměrného tíhového zrychlení vzorkuje frekvencí 800 Hz po dobu 10 sekund a hlásí naměřenou MAXIMÁLNÍ hodnotu pro každou osu tíhového zrychlení a PRŮMĚRNÉ naměřené tíhové zrychlení v každé ose za stejný časový úsek, a to pro všechny tři osy. S uvedenými daty se senzor hlásí každých 10 sekund. Lze nastavit i jiné intervaly vzorkování - minimálně 1 sekundu a maximálně 10 minut*.

  Více informací

 • M2M

  Ve výrobě s M2M (Machine-to-Machine) se pozornost soustředí na konektivitu v rámci všech výrobních operací a mezi systémy výrobního závodu. Průmyslová M2M umožní distribuovanou inteligenci a lokální řízení. V zájmu zrychlení reakční doby strojů se logické funkce přesouvají směrem dolů na úroveň zařízení, aby bylo dosaženo lepšího lokálního řízení. Lokální řízení lze použít pro bezpečnostní funkce, jako jsou světelné závory a zábrany, což odstraňuje nutnost bezpečnostní sběrnice. Řídicí prvky komunikují horizontálně s jinými lokálními řídicími prvky v sekvenčních výrobních operacích nebo zasílají a přijímají stavové a příkazové signály z centrálního řídicího prvku. Díky pokroku informačních technologií mohou výrobci využívat levnou bezdrátovou komunikaci s nízkou spotřebou energie.

  Naprostá většina produktů FIOT je součástí M2M řešení, zmíníme např OPC servery, eWON modemy, Schieldknech modemy, LTE 3G routery, ThingWorx cloud system apod.

  Více informací

 • Bezdrátové ampérmetry 0-20 mA

  Bezdrátové měřiče proudu v rozsahu 0-20 mA značky Monnit lze použít k měření proudu z jiného zařízení nebo senzoru, a to až do 20 mA (ss.), připojením vývodů senzoru ke kladné svorce a k zemnicí svorce měřeného zařízení. Mezi takto připojitelná zařízení patří, mimo jiné: převodníky proudu s výstupy do 20 mA, snímače pH, čidla rozpuštěného kyslíku, snímače tlaku, magnetické průtokoměry, snímače rychlosti nebo zrychlení, průmyslové snímače vibrací, průmyslové akcelerometry, všechny druhy senzorů, které uvádějí výstup v (mA) v rozsahu 0-20.

  Více informací

 • OPC

  Přes 250 typů komunikačních protokolů umíme přes OPC servery společnosti Kepware sjednotit v jednotný protokol OPC a ten dále zpracovat v Cloud systému ThingWorx. Data těchto protokolů převádí OPC Server na jednotný komunikační protokol OPC. Takto sjednocená data ve formátu OPC spojíme zabezpečeným spojením s Cloud úložištěm přes vestavěný Cloud IOT konektor nebo přes OPC klient rozhraní, které Cloud systém ThingWorx nabízí.

  Data z řídících systémů PLC, SNMP zařízení nebo ODBC databází sjednotíme v jednom systému, který budete mít stále u sebe.

  Více informací

 • Bezdrátové měření kontaktů sepnuto / rozepnuto

  Bezdrátové senzory stavu dveří (otevřeno/zavřeno) značky Monnit poskytují informace o stavu dveří, oken, rozvodných skříní apod. Budete informováni, pokud dojde k nečekanému vstupu do budovy nebo prostoru či někdo nechá otevřené dveře nebo okno.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory detekce světla

  Bezdrátové detektory světla značky Monnit lze uživatelsky nakalibrovat stanovením základních úrovní světla a tmy a budou pak informovat o přítomnosti světla na základě těchto základních úrovní. Upozornění pak lze nastavit tak, aby se aktivovala buď při detekci světla, nebo při detekci nepřítomnosti světla.

  Více informací

 • Bezdrátové teplotní senzory

  Bezdrátové teplotní senzory Monnit používají k přesnému měření teplot termistor. Tyto senzory jsou ideální pro sledování teploty prostředí v okolí fyzického umístění senzoru. Uživatelské přizpůsobení vám umožní nastavit frekvenci čtení a případně limity pro upozornění zasílaná zprávou SMS nebo e-mailem.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory tlaku - 2MPa

  Bezdrátový senzor tlaku Monnit měří tlak z 5ti voltového tlakového čidla a přenáší naměřený tlak do cloudu. Připojením bezdrátového tlakového senzoru Monnit k přívodnímu vedení plynu, kapaliny nebo páry pod tlakem je možno měřit tlak ve vedení a odeslat data do systému pro online sledování senzorů. Data se uloží do online systému a lze je kontrolovat a exportovat v podobě tabulky nebo grafu. Uživatelské přizpůsobení vám umožní nastavit odesílání oznámení a upozornění systémem, takže se okamžitě dozvíte, když je hodnota tlaku vyšší nebo nižší než optimální rozsah.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory tlaku - 345 kPa


  Bezdrátový senzor tlaku Monnit měří tlak z 5voltového tlakového čidla a přenáší naměřený tlak do nástroje iMonnit. Připojením bezdrátového tlakového senzoru Monnit k přívodnímu vedení plynu, kapaliny nebo páry pod tlakem je možno měřit tlak ve vedení a odeslat data do systému pro online sledování senzorů a upozorňování iMonnit. Data se uloží do online systému a lze je kontrolovat a exportovat v podobě tabulky nebo grafu. Uživatelské přizpůsobení vám umožní nastavit odesílání oznámení a upozornění systémem, takže se okamžitě dozvíte, když je hodnota tlaku vyšší nebo nižší než optimální rozsah.

  Více informací

 • Bezdrátové měření vibrací

  Bezdrátové senzory aktivity pro počítání otřesů sčítají aktivitu v podobě otřesů a dávají tak uživateli představu o rozsahu proběhlé aktivity. Místo pouhé indikace přítomnosti otřesů je tento senzor kvantifikuje tím, že spočítá počet detekovaných otřesů během uživatelem definovaného časového intervalu (časový interval „bdělosti“). Pokud k otřesům nedojde, senzor se hlásí ve svém základním intervalu prezenčních signálů s hodnotou 0.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory vlhkosti

  Bezdrátové senzory vlhkosti Monnit vám umožní sledovat relativní vlhkost vzduchu v místnosti nebo jiném uzavřeném prostoru. Jsou ideální pro sledování vlhkosti ve sklenících, průmyslových prostorách, muzeích, saunách a humidorech. Je také možné je použít pro aplikace v obytných prostorách jako např. kontrolu vzniku hub či plísní nebo výskytu roztočů.

  Více informací

 • Bezdrátové měření napětí 0-10V 

  Bezdrátové voltmetry Monnit slouží k měření elektrického napětí mezi dvěma body. Tento senzor dokáže měřit napětí do 10V DC. připojením vývodů senzoru ke kladné svorce a k zemnicí svorce měřeného zařízení. Lze jej připojit k jakémukoli typu zařízení s proměnlivým napětím, např. převodníku nebo snímači, jehož výstupem je stejnosměrné napětí. Je-li měřené zařízení pasivní, musí do něj uživatel dodávat vlastní budicí napětí.

  Více informací

 • Bezdrátové senzory pro měření 500V AC/DC

  Senzory pro měření napětí 500V AC/DC značky Monnit jsou analogová měřicí zařízení, která hlásí napětí naměřené po intervalech definovaných uživatelem. Senzor má tři provozní režimy, v nichž můžete obdržet efektivní hodnotu střídavého napětí (RMS), špičkové napětí nebo stejnosměrné napětí. Režimy je třeba nastavit při zakoupení; pokud tomu tak není, výchozím nastavením je měření efektivní hodnoty střídavého napětí (RMS).

  Více informací

 • Vzdálený přístup

  Více informací

 • Microstrain

  Senzory

  Nabízíme široký sortiment kvalitních průmyslových senzorů pro měření zrychlení, tlaku, posuvu, vibrací, orientace, vlhkosti, teplot, sklonu, momentu, namáhání…

  Senzorové moduly

  Výkonné, rychlé a flexibilní bezdrátové moduly sbírají data ze senzorů a bezdrátově přenáší do datových bran.

  Datová brána

  Řídí, synchronizuje, plánuje a provádí časově koordinované vzorkování dat mezi senzorovými moduly a software aplikacemi pro vyhodnocení dat, včetně zobrazení dat v Cloud systémech.

  Software - Cloud

  Získaná data jsou archivována, analyzována a vyhodnocována v lokálním PC programu nebo přímo v Cloudu a jsou tak přístupná odkudkoli na světě.

  Více

 • Monnit

  Bezdrátové senzory

  Více než 48 různých typů bezdrátových senzorů pro komerční a průmyslové aplikace.

  Bezdrátové brány

  Umožňuje komunikaci bezdrátového čidla se softwarem.

  Software (cloud)

  Máte přehled o datech a dostáváte upozornění ze senzorů v reálném čase prostřednictvím zprávy SMS, e-mailu nebo hlasové volání.

  Více

 • eWON

  Modemy eWON hrají v portfoliu produktů FIOT velmi důležitou roli, neboť ve většině případů je zákazníci používají primárně jako modemy pro vzdálenou správu řídicích systémů Rockwell, Siemens, Schneider, Omron, Mitsubishi a dalších, nikoliv pro sběr dat a jejich analýzu. Do cloud systému ThingWorx umíme připojit data z modemů eWON 2005CD/4005CD a použít je pro správu dat připojeného PLC, vizualizaci dat, prediktivní údržbu, M2M projekty a další.

  Více

 • Kepware

  OPC Servery společnosti Kepware rozumí více než 250ti komunikačním protokolům a převádí je na jednotný komunikační standard OPC. Tato data si ve většině připadů přebírají OPC klienti na lokálních PC stanicích a mění je ve SCADA HMI aplikace, trendy, reporty nebo databáze. My vám nabízíme zpracování a archivaci těchto OPC dat v cloud systému ThingWorx, díky kterému budeme mít přístup k aktuálním datům 24hod odkudkoliv přes Internet, ale hlavně sofistikované analýzy a reporty umožňující vyhodnocování a porovnávání dat výrobních linek mezi vašimi závody po celém světě, vše v jednom přehledném a jedinečném cloud systému.

  Více

 • Schildknecht

  Brány s celosvětově fungujícími SIM kartami hrají důležitou roli v řízení provozu a údržbě zařízení nainstalovaných po celém světě a tvoří základ pro nové obchodní modely. Na základě konkrétních požadavků uživatelů dokáže nadále intenzivně vyvíjená brána Gateway DE7000 firmy Schildknecht AG přenášet po celém světě a v nastavitelných časových cyklech signály ze všech typů datových zdrojů, jako jsou diagnostické zprávy velkých strojních zařízení nebo údaje z vodoměrů, prostřednictvím mobilních rádiových spojů nebo Ethernetu do vlastního portálu. Data jsou k dispozici oprávněným uživatelům na vyžádání a to prostřednictvím stejně zkonstruované brány nebo přímo přes zařízení připojená k internetu, nebo je lze automaticky odeslat stanovenému okruhu příjemců. Zařízení se dodávají se stupněm krytí IP 20 a IP 65 nebo s předchozím typem ochrany.

  Více

PRODUKTY EWON

ewon machines can talk 0

PRODUKTY SCHILDKNECHT

logo black1

PRODUKTY KEPWARE

Kepware Logo

PRODUKTY MONNIT

PRODUKTY MICROSTRAIN

Referenční projekty

Železnice

Železnice

Železnice

Více

Sledování stavu vozidla

Sledování stavu vozidla

Použití v reálném čase ke sledování konstrukčního stavu podnikových prostředků s vysokou hodnotou

Více

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba

Maximalizace doby provozuschopnosti díky inteligentnímu sledování vibrací a prediktivní analýze

Více


Získávejte SMART novinky

Foxon Internet of Things

fiot logo

Česká 615/25
Liberec 25
463 12, Česká republika
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.