Technici ve FOXONu měří vibrace. Měříte je také?

Ve FOXONu rozvíjíme využití IoT (internetu věcí) k řešení konkrétních požadavků našich zákazníků. Zaměřujeme se především na průmysl, konkrétně na Condition Monitoring - měření stavu výrobních linek, strojů a jejich částí. Naši technici vyvíjejí aplikace pro sledování a analýzu měřených hodnot a testují je v praxi.
Aktuálně jsme ve FOXONu dokončili test měření vibrací servomotoru. Měřili jsme stav ložisek výstupní hřídele a ložiska u enkodéru. Na hřídel zapojeného servomotoru jsme připevnili nevývažek. Měnili jsme jeho hmotnost a sledovali, jak se bude měnit amplitudová charakteristika. Trend změn celkové amplitudy vibrací ukazoval zhoršující či zlepšující se stav stroje v důsledku zvýšení či snížení hmotnosti nevývažku. Pro snímání dat jsme na servomotor nalepili dva senzory pro měření vibrací (Prüftechnik), zapojené do senzorové jednotky. Senzorová jednotka bezdrátově komunikuje s centrální jednotkou (868 MHz), která pravidelně v daných intervalech odečítá naměřená data. Ta jsou následně zpracovávána a vizualizována v PC softwaru Omnitrend. Celá měřicí sestava se tedy skládá ze senzorové jednotky se dvěma připojenými senzory, centrální brány připojené do počítače a PC softwaru. Bezdrátový přenos dat ze senzorové do centrální jednotky jsme zvolili záměrně. Pokud zákazník potřebuje pravidelně získávat informace o vibracích z pohybujícího se pohonu, je problematické využívat kabelové propojení.

foxon vibrace

Pro rotační pohony obsahuje vyhodnocovací software knihovny s údaji o ložiscích různých výrobců (např. SKF), které již obsahují zadané kritické frekvence poruch (pitting, prasklý kroužek, apod.) a maximální amplitudové meze vibrací při těchto frekvencích. Při překročení nastavených mezí hlásí měřicí zařízení upozornění, případně alarm. Pro ložiska lineárních pohonů knihovny nejsou. V takovém případě musí uživatel znát velmi důkladně stroj, na němž měření provádí – rychlosti posuvu, typ ložisek, pohon stroje, počet zubů řemenu, dynamické děje (rozjezdové a dojezdové časy), délku lineárního posuvu a mnoho dalších parametrů. Z těchto údajů lze pro konkrétní zařízení přesně sestavit měřicí úlohu.
U vibrodiagnostiky je základem pravidelnost měření. Samotné měření nám ukáže frekvenční a amplitudovou charakteristiku, ukáže nám aktuální úroveň vibrací na daném místě, ale nezjistíme z něho zhoršení stavu zařízení. Informaci o změně stavu získáme jedině porovnáním naměřených hodnot v časovém horizontu. Potřebný časový odstup měření (týdny, měsíce) je odlišný pro různé stroje. Abychom mohli data správně interpretovat, musíme vždy měřit se stejnými počátečními podmínkami. Tzn., aby byl stroj zatížen stejnou zátěží, případně aby nebyl zatížen vůbec. Pokud budeme měřit jednou na nezatíženém a jednou na zatíženém stroji, mohou být hodnoty vibrací tak rozdílné, že vykáží údajné výrazné zhoršení stavu, ke kterému ve skutečnosti nedošlo. Vyčteme-li z naměřených dat zhoršující se tendenci vývoje, je možné signál analyzovat podrobněji. Díky použití funkce frekvenční analýzy (FFT), časovým záznamům apod. dokážeme zjistit příčinu závady. Pokud měříme na rotačních pohonech, které jsou v trvalém provozu, je možné provést měření vibrací například jedenkrát týdně při stejných podmínkách. Porovnání jednotlivých měření nám ukáže trend vibrací a případné naplánování servisního zásahu.

foxon vibrace2

Monitorování a diagnostiku lze využít jak pro kontrolu celkového stavu stroje, tak jeho jednotlivých částí. Našim zákazníkům, kteří chtějí sledovat stav svých strojů, nabízíme řešení na míru. Poradíme, jakým způsobem požadované stroje či provozy monitorovat, kam nasadit čidla, jak sbírat a analyzovat data tak, aby jim Condition monitoring přinesl požadovaný užitek.

Videoukázka testování vibrací

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích

FB
IG
YT
TW
IN

Buď v obraze a dostávej naše novinky vždy den předtím, než budou zveřejněny.

FIOT WHITE

FOXON s.r.o.
Česká 615/25
Liberec 25
463 12 Česká republika

Našli jste vše,
co jste hledali?

O projektu
Oblasti použití
Pilotní projekt
Blog

Zajímá vás také,
co nabízí FOXON?

Opravy dílů
E-shop
Bazar
Školení

Přední dodavatelé
produktů FIOT

Monnit
PTC
ThingWorx
Kepware